EN » Home » Bar Code and Mobility Solutions » Retail Solutions

Utilizarea Soluțiilor Mobile în Retail dă posibilitatea creşterii corectitudinii de prezentare și a eficienţei operaţiilor cu mărfurile dintr-un magazin, prin aceasta sporind atât rulajul magazinului cât și satisfacția clienților.

Prin automatizarea activităților neproductive, timpul de lucru este folosit la maxim pentru realizarea activității principale (de ex. timpul scurt necesar inventarierii face posibilă respectarea 100% a programului de vânzări al magazinului).

Responsabilul de magazin sau de raion poate comanda și controla de la fața locului toate operațiile necesare expunerii corecte și în cantitatea necesară a mărfurilor și prețurilor pe rafturi.

Sistemul de soluții de mobilitate în Retail al Scancode Technology este conceput modular: aproape oricare dintre module poate fi instalat în mod independent, în funcție de obiectivele strategice de dezvoltare a unității.

Detalii pt fiecare operatie la click pe denumirea ei.

Formular de contact

 

All rights reserved Scancode.ro Webdesign - ISEOM

Terms and conditions